T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Pendik İlçe Halk Kütüphanesi

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz;

Din, dil, ırk, cins, yaş , milliyet, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden; her türlü kütüphane materyalini, çeşitli kültür ürünlerini ve bilgiyi vatandaşların hizmetine ücretsiz sunan birimlerdir.

Vizyonumuz;

  1. Bilgi toplumuna ulaşma yolunda vazgeçilmez unsuru olmak
  2. Yaşam boyu öğrenebilen bireyler için başvuru merkezi olmak.

  3. Bilgiyi, kültürü hayatın merkezine taşımak.

  4. Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.

  5. Eğitime destek olmak

  6. Yerel ve ulusal kültüre katkıda bulunmak

  7. Yayın koleksiyonumuzu sürekli yenilemek ve güncek tutmak

  8. Hizmette ve meslek anlayışında en üst standartlara ulaşmak.

  9. Gereksinim duyulan bilgi için başvuru merkezi olmak.