T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Pendik İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları

  KÜTÜPHANE KURALLARI

  Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

  GENEL KURALLAR

  • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.
  • Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.
  • Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.
  • Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.
  • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
  • Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.
  • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Memurluğu sorumlu tutulamaz.