T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Pendik İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphaneye Üyelik İşlemleri

                            KÜTÜPHANE ÜYELİK İŞLEMLERİ
Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.

Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.
Kullanıcıya kütüphane üyelik formu doldurtularak imzalatılır.
Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir.
Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.
Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.
Materyali iade etmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratan veya kullanıcı materyalin rayiç
bedelini öder.
***Kullanıcıların güvenliği için kütüphanelerde kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır.