T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Pendik İlçe Halk Kütüphanesi

Sıkça Sorulan Sorular

Soru   : Üyelik için ne gerekli?

Cevap : Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olur. Kullanıcıdan, üyelik için herhangi bir ücret istenmez. Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir. Kütüphane üyeliği için bunların dışında herhangi bir belge ve koşul öne sürülmez, bu belgelerin fotokopileri alınmaz. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kullanıcının kimlik bilgileri kontrol edilir. Kullanıcıya bir Kütüphane Üyelik formu (EK-12) imzalatılır. 18 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır.

Soru   : Hizmetlerinizden nasıl yararlanabilirim?

Cevap : Kütüphane salonundan ve materyallerinden kütüphaneden yararlanmak için hiçbir koşul ve kısıtlama yoktur.  Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden (Kitap, Süreli Yayın ve Kitap Dışı Materyaller)  yararlanmak için kütüphaneye üye olur.

Soru   : Ödünç bölümünden aldığım kitaplar bende ne kadar kalabilir?

Cevap : Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler, kullanıcıların sözlü (yüz yüze, telefon) ve yazılı (elektronik posta) başvuru üzerine kütüphane yönetimi tarafından artırılabilir ancak azaltılamaz.

Kullanıcı tarafından süre bitimine iki gün kala yapılacak başvuru üzerine, materyalin ait olduğu kütüphanenin görüşü alınarak,ödünç verme süresi bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün daha uzatılabilir.
 
                Kullanıcılarımız süre uzatımını  http://koha.ekutuphane.gov.tr/ adresinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifrelerini girerek kendileri de yapabilmektedirler. Ayrıca bu işlem telefonla da yapılabilmektedir.

Soru   : Hangi durumlarda bilgi vermeliyim.
Cevap : Adres, telefon ve okul değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir.


Soru   : Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?

Cevap :Kütüphanemizin WEB Sitesinden Katalog Sorgulamasını http://koha.ekutuphane.gov.tr/ kullanarak kütüphanemiz ve tüm halk kütüphaneleri kolleksiyonlarında arama yapabilirsiniz.